Jak vybrat ochrannou přilbu

Jak vybrat ochrannou přilbu?

V řadě profesí je nutné, aby pracovníci při výkonu povolání nosili ochranné přilby chránící proti úrazu hlavy. Jedná se především o profese, jako jsou stavebnictví, lesnictví, práce na silnici a další průmyslová odvětví.

Ochranné přilby, nebo také pracovní helmy, představují jeden z nejdůležitějších ochranných prvků člověka při práci. Je to zejména proto, že poranění hlavy je mnohem závažnější než běžné zlomeniny a rekonvalescence zde už nebývá tak úspěšná. Používání ochranné přilby je tedy v jistých situacích naprosto nezbytné. V následujících řádcích si proto povíme, jak vybrat tu správnou

Kritéria výběru ochranné přilby

Průmyslové ochranné přilby jsou navrženy tak, aby odolávaly perforaci, vodě a ohni a pohlcují nárazovou energii. Za účelem zajištění maximální možné ochrany a také ergonomie, jsou pracovní helmy nastavitelné, a tudíž je lze dostatečně přizpůsobit hlavě pracovníka.

Jak vybrat ochrannou přilbu - kritéria výběru

Při výběru kvalitní ochranné přilby je důležité vzít v potaz několik faktorů. Těmi jsou především:

Charakter pracovního prostředí

Základním kritériem pro výběr pracovní helmy je charakter prostředí, v němž je práce vykonávána. Ochranné přilby chrání pracovníky nejen před poraněním hlavy padajícími předměty, ale i před mnoha dalšími nehodami.

Zatímco dělníkům na stavbách většinou postačí klasické modely přileb, osobám přicházejícím do styku s elektrickým proudem jsou určeny helmy odolné proti elektrickému výboji, pracovníkům v chemickém průmyslu přilby odolné vůči působení chemikálií atp. Zkrátka řečeno, ochranná přilba musí být vybavena tak, aby poskytovala ochranu před riziky specifickými pro dané prostředí.

Jak vybrat ochrannou přilbu - charakter pracovního prostředí

  • Ne vždy je potřeba za účelem ochrany hlavy nosit masivní ochrannou přilbu. V některých případech postačí i pracovní čepice vybavená vnitřním vyztužením.

Mezi speciální přilby určené pro speciální pracoviště se řadí například následující:

  • Ochranné přilby se zvýšenou odolností vůči nárazu. Tyto přilby disponují silnějším vyztužením, a tím i zvýšenou odolností proti bočnímu nárazu a nárazu shora.
  • Přilby s ESD ochranou odolné vůči elektrickým otřesům. Zde kromě příslušné pracovní helmy doporučujeme také užití antistatických oděvů.
  • Ochranné přilby odolné vůči působení chemikálií nebo chránící před rozstříknutím kovu.
  • Dřevorubecké ochranné přilby. Práce v lese je velice specifická, a kromě poranění hlavy při ní hrozí také poškození zraku či sluchu. Z toho důvodu jsou pro pracovníky v lese vyvinuty speciální ochranné přilby, na které lze jednoduše připevnit obličejový štít a mušlové chrániče sluchu.
  • Přilby odolné vůči vysokým či nízkým teplotám.
  • Přilby do výbušného prostředí aj.

Barva helmy

Ačkoliv se barva helmy může někomu zdát jako malichernost, ve skutečnosti sehrává důležitou roli. Světlé přilby, zejména bílé, oproti těm tmavým lépe odráží světlo a teplo a také usnadňují pozorování pracovníka v podmínkách, kdy se nachází v hůře osvětleném prostředí. Za účelem lepšího odrazu světla v tmavém prostředí lze na mnoho ochranných přileb připnout reflexní pásku.

Jak vybrat ochrannou přilbu - barva helmy

Ergonomie

Mnozí pracovníci musí ochrannou přilbu nosit každý den a po celou pracovní dobu. Zvláště u těchto jedinců je potřeba myslet na jejich pohodlí při nošení pracovní helmy. Z hlediska komfortu a ergonomie je důležitá konstrukce přilby, její hmotnost, nastavitelnost a odvětrávání.

Díky dnešním inovacím v oblasti ochrany hlavy a kompozitním materiálům nebylo nošení tvrdých přileb nikdy pohodlnější. Pro maximální komfort zvažte výběr modelu s vestavěným odpružením a vycpávkami.

Pracovní helma by samozřejmě měla být pevná, ale přesto lehká. V opačném případě totiž může při jejím dlouhodobém užívání docházet k nadměrné zátěži krční páteře. Ideální hmotnost se pohybuje v rozmezí 300-500 g.

Jak vybrat ochrannou přilbu - ergonomie

Dalším důležitým aspektem je dobře nastavitelná velikost usazení helmy a pásku pod bradou. Jedině tak bude přilba na hlavě perfektně sedět a nebude nikam klouzat. K přizpůsobení velikosti přilby slouží vnitřní nastavitelný kříž, který je tvořen plastovými nebo látkovými popruhy. Kříž se nastavuje prostřednictvím otočného kolečka umístěného na zadní straně přilby. K ještě většímu pohodlí při nošení helmy slouží potní pásky na čele. Při delším používání přilby v náročných podmínkách přijde vhod pořídit si náhradní bavlněný či kožený potní pásek a dvoubodový nebo čtyřbodový pásek pod bradu.

Při práci během horkých dnů nebo v průmyslovém provozu s vysokou teplotou se bude určitě hodit praktické vylepšení v podobě větracích otvorů. Ty napomáhají k cirkulaci vzduchu kolem hlavy a zvyšují tepelný komfort.

Kompatibilita s příslušenstvím

Při výběru ochranné přilby stojí za zvážení také možnost připojení dalšího příslušenství, jako jsou chrániče sluchu, ochranné štíty, svítilny, bradový popruh aj.

Jak vybrat ochrannou přilbu - kompatibilita s příslušenstvím

Přilby s ochranným štítem, který chrání oči před slunečním zářením a umožňuje správné vidění, mají mimořádný význam pro osoby pracující ve venkovním prostředí. Při práci za zhoršených světelných podmínek se zase bude hodit svítilna. Osobám pracujícím ve větrných podmínkách poskytnou lepší ochranu přilby s bradovým popruhem.

Soulad s technickou normou

Technické normy nastavují standardy, podmínky a požadavky na bezpečnost výrobku a jeho částí. Za účelem zajištění maximální možné ochrany hlavy je proto důležité, aby ochranná průmyslová přilba příslušné technické normy splňovala. Ty nejdůležitější z nich jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Jak vybrat ochrannou přilbu - soulad s technickou normou

Životnost přilby

Pracovní přilba, stejně jako i jiné ochranné prostředky, má svou životnost. Ta je samozřejmě omezená, a to i v případě, že se přilba nepoužívá. Ke ztrátě bezpečnostních vlastností helmy totiž dochází nejen při jejím běžném užívání, ale také vlivem působení klimatických podmínek. Je-li přilba jakkoli poškozená – jedná se především o různé trhliny, praskance, pokřivení atp. – je zapotřebí její okamžitá výměna.

Životností ochranných přileb se zabývá norma ČSN EN 397+A1: Průmyslové ochranné přilby. Jedním z jejich požadavků je uvedení pokynů týkajících se právě stárnutí a doby životnosti přilby a jejich částí. Předepsaná životnost se však v normě neuvádí. Určuje ji výrobce a standardně se pohybuje v rozmezí 3-5 let od data výroby.

Datum výroby je uvedeno na štítku přímo uvnitř helmy. Platnost expirace použitelnosti helmy se pak zjistí tak, že se k tomuto datu „připočte“ životnost předepsaná v návodu výrobce.

Jak vybrat ochrannou přilbu - životnost přilby

Závěrem

Nebezpečí úrazu hlavy musejí brát všichni pracovníci vážně. Platí to i pro ty, kteří se v rizikovém prostředí pohybují pouze po krátkou dobu nebo zdánlivě bezpečně, a také ty, kteří mají s prací v obdobných podmínkách letité zkušenosti. Riziko hrozí všem bez rozdílu. Je proto nezbytné organizovat pravidelně bezpečnostní školení a na nich pracovníkům připomínat nutnost nošení ochranné přilby a dalších pomůcek. Samozřejmostí je pak to, aby zaměstnavatel svým zaměstnancům pořídil takové pracovní helmy, které se jim budou pohodlně používat. V opačném případě může dojít k určitému poklesu produktivity práce.