Reklamace

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Pokud se objeví vada výrobku v záruční době, postupujte dle následujících pokynů.

 

Produkty Tesla

 1. Vyplňte formulář záruční opravy produktů Tesla.
 2. Vyčkejte na kontaktování ze strany autorizovaného servisu, zásilku si vyzvednou přímo u Vás na adrese, pokud ve formuláři uvedete, že si přejete zásilku vyzvednout.
 3. Vyčkejte na vyřízení reklamace. Po vyřízení vám autorizovaný servis doručí zásilku zpět na adresu uvedenou ve formuláři viz bod 1.

 

Produkty Xiaomi

 1. Vyplňte formulář záruční opravy produktů Xiaomi.
 2. Vyčkejte na kontaktování ze strany autorizovaného servisu, zásilku si vyzvednou přímo u Vás na adrese, pokud ve formuláři uvedete, že si přejete zásilku vyzvednout.
 3. Vyčkejte na vyřízení reklamace. Po vyřízení vám autorizovaný servis doručí zásilku zpět na adresu uvedenou ve formuláři viz bod 1.

 

Produkty Yeelight, 360

 1. Vyplňte formulář záruční opravy produktů Lenovo, Roborock, Yeelight, 360.
 2. Vyčkejte na kontaktování ze strany autorizovaného servisu, zásilku si vyzvednou přímo u Vás na adrese, pokud ve formuláři uvedete, že si přejete zásilku vyzvednout.
 3. Vyčkejte na vyřízení reklamace. Po vyřízení vám autorizovaný servis doručí zásilku zpět na adresu uvedenou ve formuláři viz bod 1.

 

Produkty Garmin

TECHNICKÁ PODPORA & SERVIS

Odpovědi na nejčastější dotazy a možnost zadání dotazu najdete v sekci Podpora / Centrum podpory.
Přímé kontakty na podporu (po-pá 9-17 hod.):
Email: podpora@garmin.cz
Email: servis@garmin.cz
+420 253 253 381

Doplňující informace k reklamacím

Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí na výše zmíněné adrese. Vyřízenou reklamaci odešleme zpět na vámi vybrané místo. Dopravu zpět k vám platíme my.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

 

Produkty iGET

 1. Reklamace produktů iGET:

Reklamaci můžete uplatnit buďto u svého prodejce anebo přímo v autorizovaném servisním středisku, kdy si prostřednictvím reklamačního portálu https://reklamace.intelek.cz zavedete nový požadavek na reklamaci. Portál Vám následně přidělí RMA číslo, kterým označíte Váš produkt a spolu s kopií nákupního dokladu zašlete do servisu.

 

V případě zaslání zařízení bez přidělení čísla RMA může dojít ke zpoždění příjmu zařízení do servisu a v případě, že se nepodaří identifikovat, že jde o reklamaci, tak může být zařízení vráceno zpět.

 

 1. Reklamovaný produkt umístěte do originální krabice nebo do pevné krabice tak, aby nemohlo dojít k poškození během dopravy reklamovaného produktu do servisního střediska.

 

 1. Na poškozené zboží při přepravě do servisního střediska se reklamace nevztahuje. Reklamaci je nutné uplatnit u přepravní služby.

 

 1. Před vlastní reklamací nejdříve zkontrolujte, zda na webové stránce vašeho produktu není již přítomna oprava/aktualizace nebo si pročtěte webové stránku našeho helpdesku s návody a postupy.

 

 1. PŘED REKLAMACÍ PROVEĎTE ZÁLOHU VAŠICH KONTAKTŮ A DALŠÍCH DAT (APLIKACE, FOTKY, VIDEA apod.), JINAK SE VYSTAVUJETE MOŽNÉ ZTRÁTĚ VŠECH VAŠICH DAT!