1. Vyplňte formulář pro reklamaci zboží
  2. Vyčkejte na kontaktování ze strany autorizovaného servisu, zásilku si vyzvednou přímo u Vás na adrese, pokud ve formuláři uvedete, že si přejete zásilku vyzvednout.
  3. Vyčkejte na vyřízení reklamace. Po vyřízení vám autorizovaný servis doručí zásilku zpět na adresu uvedenou ve formuláři.

Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí na výše zmíněné adrese. Vyřízenou reklamaci odešleme zpět na vámi vybrané místo. Dopravu zpět k vám platíme my. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

  • Reklamovaný produkt umístěte do originální krabice nebo do pevné krabice tak, aby nemohlo dojít k poškození během dopravy reklamovaného produktu do servisního střediska.
  • Na poškozené zboží při přepravě do servisního střediska se reklamace nevztahuje. Reklamaci je nutné uplatnit u přepravní služby.
  • Před vlastní reklamací nejdříve zkontrolujte, zda na webové stránce vašeho produktu není již přítomna oprava/aktualizace nebo si pročtěte webové stránku našeho helpdesku s návody a postupy.
  • PŘED REKLAMACÍ PROVEĎTE ZÁLOHU VAŠICH KONTAKTŮ A DALŠÍCH DAT (APLIKACE, FOTKY, VIDEA apod.), JINAK SE VYSTAVUJETE MOŽNÉ ZTRÁTĚ VŠECH VAŠICH DAT!
  • V případě reklamace příslušenství (např. sluchátka, baterie) je nutné s příslušenstvím zaslat také zařízení – mobilní telefon, tablet apod.
  • Pokud bude zařízení zasláno v nevhodném obalu, bude Vám při odeslání zařízení zpět účtován poplatek za nový obal.