1. Vyplňte formulář pro reklamaci zboží
  2. Vyčkejte na kontaktování ze strany našeho e-shopu, budeme vás informovat o způsobu vyřízení vaší reklamace.
  3. O ukončení reklamačního řízení vás budeme písemně informovat emailem .

Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí v servisním středisku. Vyřízenou reklamaci odešleme zpět na vámi vybrané místo. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

  • Reklamovaný produkt umístěte do originální krabice nebo do pevné krabice tak, aby nemohlo dojít k poškození během dopravy reklamovaného produktu do servisního střediska.
  • Na poškozené zboží při přepravě do servisního střediska se reklamace nevztahuje. Reklamaci je nutné uplatnit u přepravní služby.
  • Před vlastní reklamací nejdříve zkontrolujte, zda na webové stránce vašeho produktu není již přítomna oprava/aktualizace nebo si pročtěte webové stránku našeho helpdesku s návody a postupy.
  • PŘED REKLAMACÍ PROVEĎTE ZÁLOHU VAŠICH KONTAKTŮ A DALŠÍCH DAT (APLIKACE, FOTKY, VIDEA apod.), JINAK SE VYSTAVUJETE MOŽNÉ ZTRÁTĚ VŠECH VAŠICH DAT!
  • V případě reklamace příslušenství (např. sluchátka, baterie) je nutné s příslušenstvím zaslat také zařízení – mobilní telefon, tablet apod.
  • Pokud bude zařízení zasláno v nevhodném obalu, bude Vám při odeslání zařízení zpět účtován poplatek za nový obal.