Ochrana sluchu na pracovišti

Ochrana proti hluku na pracovišti: Jak na ni?

Ochranné pracovní pomůcky typu ochranné rukavice, ochranné brýle či ochrana dýchacích cest jsou poměrně běžnou záležitostí a jejich potřeba na určitých pracovištích nás příliš nepřekvapuje. Na co se však docela zapomíná, je náležitá ochrana sluchu. Ztráta sluchu se přitom řadí mezi jednu z nejčastějších nemocí z povolání. V zemích EU se dokonce na odškodnění a náklady plynoucí ze snížené produktivity práce či pracovní neschopnosti ročně vydává až několik miliard eur!

V případě dlouhodobého vystavení hluku nad určitou hladinu může dojít k trvalému – tedy nezvratnému a neléčitelnému – poškození sluchu. Sluchové buňky se totiž nedokážou samy regenerovat a nelze je ani nikterak nahradit. Vedle nedoslýchavosti se mohou objevit také problémy se soustředěním a stres.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Nejvíce ohroženi jsou pracovníci v leteckém, automobilovém a stavebním průmyslu, v dolech, slévárnách a ocelárnách, v dílnách a papírnách. Ohroženi jsou ale i pracovníci působící v jiných odvětvích, jako je zemědělství či lesnictví. Riziko člověku ostatně hrozí i doma – třeba při sekání trávy nebo při práci na cirkulárce.

  • Pracovníci působící v některých těchto profesích také musí při výkonu povolání nosit výstražné oděvy. Jaké jsou a jak si vybrat?

Zdroje zvuku a úroveň jejich hlučnosti

V následující tabulce jsou pro představu uvedeny vybrané zdroje zvuku, a to včetně jejich hlučnosti a potenciálních následků při dlouhodobém vystavení danému hluku.

Zdroje zvuku a úroveň jejich hlučnosti

Ač je citlivost sluchu u každého člověka individuální, rozhodně neplatí tvrzení, že si uši na vyšší hluk časem zvyknou. Pravidelný hluk jim naopak pouze škodí.

  • Věděli jste, že pouhých 15 minut vystavení hluku o hladině 100 dB (MP3 přehrávač na maximální výkon) představuje pro vaše sluchové ústrojí stejnou zátěž, jako když strávíte 8 hodin v prostředí o hladině 85 dB (např. při práci s elektrickým nářadím)?

Kontrola hluku na pracovišti

Za účelem zajištění maximální bezpečnosti pracoviště je každý zaměstnavatel povinen vyhledávat a hodnotit rizika s tímto pracovištěm spojená – úroveň hluku nevyjímaje. Ke stanovení hladiny hluku se používá decibelová stupnice a vyjádřena je pak v decibelech (dB).

Decibelová stupnice

Na pracovištích, kde hluk přesahuje hodnotu 80 dB, je dle platné legislativy EU zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům vhodné pracovní pomůcky na ochranu sluchu a na pracovištích, kde hladina hluku přesahuje hodnotu 85 dB, je pak povinen pracovníkům nařídit jejich nošení a také zajistit odpovídající preventivní prohlídky, které by v ideálním případě měly zahrnovat otoskopické a audiometrické vyšetření sluchu.

Vedle výše zmíněného je zaměstnavatel dále povinen prověřit, zdali provedením patřičných technických či organizačních opatření – například výměnou starých strojů nebo instalací přepážek do prostoru – lze úroveň hluku snížit.

Jaké jsou možnosti ochrany sluchu?

Ucpávky (špunty) do uší

Ucpávky (nebo také špunty či zátky) do uší jsou rychlým a snadným řešením a využívají se především při nižším hlukovém zatížení. Jsou-li do sluchovodu zavedeny správně, dokážou tlumit velmi dobře a dosahují hodnoty SNR až 37 dB. Některé modely jsou za účelem zvýšení komfortu pro uživatele spojeny šňůrkou, která usnadňuje jejich vytažení z uší.

Zátkové chrániče sluchu

U špuntů do uší rozlišujeme dvě varianty – tvarovatelné a již předtvarované z výroby.

Tvarovatelné špunty bývají nejčastěji vyrobeny z vosku, pěny nebo silikonu a jsou určeny k jednorázovému použití, neboť se v pórech materiálu snadno usazují nečistoty a prach. Špunty, které jsou formovány již z výroby, se o něco lépe nasazují a některé modely jsou i znovupoužitelné.

Dále se ucpávky dělí podle toho, zdali tlumí zvuk v závislosti na jeho frekvenci či nikoliv. Modely, které tlumí zvuky na základě jejich úrovně, jsou schopné zajistit, aby zvuky až do určité intenzity tlumeny nebyly. Díky tomu je i při jejich nošení možné jasně slyšet lidskou řeč či tiché zvuky strojů. Modely, které naopak tlumí zvuk bez ohledu na jeho frekvenci, poněkud snižují schopnost vnímat okolní řeč a důležité signály.

  • Chcete-li, aby zaměstnanci měli špunty vždy po ruce, pořiďte si praktický doplněk ve formě dávkovače na ochrany sluchu, do kterého se vejdou až stovky ucpávek!

Třmenové chrániče sluchu

Třmenové chrániče sluchu jsou dalším typem ochrany sluchového ústrojí vhodným proti hluku s nižší intenzitou. Hodnota SNR činí zhruba 20 až 27 dB. Díky vyměnitelným špuntům a možnosti snadného a pravidelného čištění jsou třmenové chrániče opakovatelně použitelné. V porovnání s výše zmíněnými špunty do uší u nich také dochází k menšímu znečištění, neboť jejich zátky nemusí být zahřívány a tvarovány přímo rukama. Některé modely jsou dokonce skládací či nastavitelné.

Třmenové chrániče sluchu

Mušlové chrániče sluchu

Mušlové chrániče zvuku, tedy sluchátka, se používají zejména při vyšších hladinách zvuku. Tím, že je celé ucho zakryto mušlí, vykazují velmi dobrý útlum. V případě potřeby je lze kombinovat i s jinými způsoby ochrany. Mušlové chrániče sluchu jsou konstruovány tak, aby zajistily maximální pohodlí i při dlouhodobém užívání. Mohou být opatřeny náhlavním držákem, krčním obloukem či úchytem na ochrannou přilbu. Na pozoru by se však měly mít osoby, které nosí brýle nebo mají vousy či dlouhé vlasy. V takovém případě totiž mušle nemusí optimálně přiléhat k hlavě.

Mušlové chrániče sluchu

Na trhu můžete mimo jiné narazit i na sluchátka, která disponují řadou doplňkových funkcí, jako jsou:

  • Aktivní kompenzace zvuků: chrániče disponující touto funkcí fungují obdobně jako ucpávky do uší, které tlumí zvuky v závislosti na jejich frekvenci. Na vnější straně sluchátek se nachází mikrofon, který měří okolní hluk. Zvuky do určité úrovně, většinou 82 dB, jsou malými reproduktory propouštěny do uší, díky čemuž dochází k odfiltrování příliš hlasitých zvuků, avšak běžný hovor, signály a tiché zvuky strojů jsou stále slyšitelné.
  • Funkce komunikačního zařízení: mušle sluchátek disponují malými reproduktory, které uším předávají zvuky přenášené prostřednictvím kabelu či bezdrátově. Jsou-li sluchátka navíc vybavena i mikrofonem, umožňují přímou komunikaci s dalšími lidmi.
  • Funkce rádia: takováto sluchátka jsou vybavena přijímačem VKV, kdy je přijaté rozhlasové vysílání prostřednictvím malých reproduktorů přenášeno do mušlí a posléze do uší.
  • Bluetooth® a konektorová přípojka: prostřednictvím technologie Bluetooth® či jack konektoru ke sluchátkům lze připojit třeba vysílačku nebo chytrý telefon.

Jak si vybrat správnou ochranu sluchu?

To, jaká ochrana sluchového ústrojí je ta správná, se odvíjí především od frekvence zvuku, vzdálenosti od zdroje zvuku a v neposlední řadě od délky expozice. Obecně platí, že pro oblast nízkých frekvencí hluku se hodí chrániče s nízkým útlumem zvuku, kdežto v oblastech s vyšší frekvencí hluku se naopak uplatní chrániče s vyšší izolační schopností. Ač se výběr konkrétních ochranných pomůcek prostředí od prostředí liší, přece jen existuje několik parametrů, které mají společné. Na co se tedy při jejich výběru zaměřit?

Komfort při nošení

Mnoho lidí shledává nošení pracovních pomůcek na ochranu sluchu nepříjemným, a proto se jim vyhýbají obloukem. Důležitým kritériem při výběru je tedy komfort při nošení, zejména pak přizpůsobení tvaru. Budou-li například ucpávky do uší příliš tvrdé a neforemné nebo mušle chrániče sluchu nebudou umožňovat cirkulaci vzduchu, mohou uživatelé pociťovat bolest, svědění či nepříjemnou vlhkost kolem uší a v nich. Důležité je také to, aby ochrana sluchu neomezovala uživatele v pohybu, tzn. aby se sluchátka neposouvala po hlavě, aby špunty nevypadávaly z uší atp.

Útlum hluku

Při výběru ochrany sluchu je třeba zjistit, jaké intenzitě hluku bude uživatel vystaven. Pokud si při nižším zatížení hlukem vybere ochranu s příliš velkým útlumem, bude od okolního prostředí izolován až přespříliš. Bude-li naopak v prostředí s vysokou hlučností vybaven ochranou s příliš malým útlumem, nebude před hlukem dostatečně chráněn.

Důležitým parametrem v tomto ohledu je hodnota SNR (Single Number Rating) udávající střední útlum v dB. Jedná se o hodnotu, o níž při nošení dané ochrany sluchu klesne zatížení uživatele hlukem. S tím, jakou hodnotu SNR zvolit, vám pomůže následující tabulka:

Značka CE

Označení CE se uvádí na těch výrobcích, které splňují směrnice a normy EU, především pak kritéria normy EN 352 týkající se právě ochrany sluchu. Pouze tyto výrobky byly podrobeny testování certifikovanými institucemi a zaručují ochranu sluchu deklarovanou v jejich popisu.

Jak na údržbu ochranných pomůcek proti hluku?

Plánujete-li si pořídit znovupoužitelnou ochranu sluchu, je třeba věnovat pozornost i její údržbě a péči o ni.

Opakovaně použitelné zátky do uší uchovávejte na chladném a čistém místě. Po použití je umyjte (nenechávejte je však máčet!) mírným čistícím prostředkem. Pravidelně je také otírejte roztokem s lehce dezinfekčním účinkem.

Co se údržby a péče o mušlové chrániče sluchu týče, stejně jako špunty do uší je pravidelně vytírejte roztokem s lehce dezinfekčním účinkem. Pokud je zrovna nepoužíváte, skladujte je na čistém místě. Pravidelně také vizuálně kontrolujte, zda na nich nejsou patrné známky opotřebení. Vyhněte se ohýbání hlavového oblouku, neboť tímto může dojít ke snížení účinnosti chráničů.

Údržba ochranných pomůcek proti hluku

Veškerý obsah je majetkem Veacom s.r.o., jeho kopírování či jakékoliv jiné užití bez souhlasu, se nepřipouští.