Dezinfekce vzduchu v místnosti

Dezinfekce vzduchu v místnosti: Tipy a rady

Ať už vzhledem k současnému dění okolo koronaviru či vlivem nastupujícího chřipkového období, je více nežli dřív dbát na čisté a sterilní prostředí.

K dezinfekci vzduchu v místnosti se nejčastěji používají tzv. germicidní zářiče, které si v následujících řádcích představíme, a také si povíme, co při jejich pořízení předem zvážit.

Germicidní zářiče – co to je?

Germicidní zářiče (též germicidní UV lampy) jsou speciální přístroje sloužící k dezinfekci vzduchu prostřednictvím ultrafialového záření. Likvidují viry, bakterie, plísně a další mikroorganismy, kdy vlivem působení tohoto záření dochází k narušení jejich buněčných struktur, následkem čehož rychle hynou.

Specificky vytvářejí tyto přístroje UV záření typu C (UVC). Jedná se o záření s nejvyšším baktericidním účinkem, které ničí až 99,99 % virů a bakterií na ozařované ploše v blízkosti zářiče.

Germicidní zářiče - co to je?

Princip fungování je takový, že zářič nejprve nasává kontaminovaný vzduch, ten ozáří UVC zářením a následně jej vypouští zpět do místnosti. V porovnání se složitými kapalnými dezinfekcemi či parními sterilizátory, je to velice rychlé a účinné řešení, jak se nechtěných virů a bakterií zbavit.

Kde se germicidní zářiče používají?

Germicidní zářiče se používají všude tam, kde jsou klasické sterilizační metody neúčinné, nebo tam, dezinfekce ovzduší příliš obtížná či dokonce nemožná. Své uplatnění najdou především v následujících odvětvích:

  • zdravotnictví (dezinfekce operačních sálů, JIP aj.),
  • potravinářský průmysl (balení a zpracování masa či mléka, snižování klíčivosti brambor, dezinfekce technologických linek, ničení plísní ve vlhkém prostředí atp.),
  • dezinfekce vody (dezinfekce plaveckých bazénů, příprava pitné vody, výroba nealkoholických nápojů a další).

Dále se mimo jiné používají také ve školách a školkách, či na pracovištích, kde hrozí kontaminace vzduchu. Existují rovněž germicidní UV lampy pro domácí použití.

Germicidní zářiče - použití

Podle čeho si germicidní zářič vybrat?

S ohledem na to, k jakému účelu a jakým způsobem bude germicidní zářič použit, rozlišujeme několik typů:

Přímé germicidní zářiče

V případě přímých germicidních zářičů probíhá dezinfekce přímým ozařováním nejen vzduchu, ale také okolních povrchů. Hodí se proto například k plošné sterilizaci. Používají se výhradně bez přítomnosti lidí a zvířat, neboť přímé UVC záření je pro živé organismy prokazatelně zhoubné, resp. karcinogenní.

Nepřímé germicidní zářiče

Nepřímé germicidní zářiče jsou takové, které na rozdíl od předchozího typu mohou být použity za přítomnosti osob a zvířat. U nepřímého záření totiž riziko ozáření nehrozí.  Tyto zářiče jsou vybaveny dvěma ventilátory a zdroj UVC (germicidní trubice) je zakrytý.

Vzduch je nasáván vstupním ventilátorem a poté přechází pod zdrojem UVC záření. Vzdálenost od zdroje je tak malá a intenzita záření tak vysoká, že vzduch proudící z druhého ventilátoru je kvalitně dezinfikován. Nepřímé germicidní zářiče jsou určeny výhradně k dezinfekci ovzduší, nikoli povrchů.

Kombinované germicidní zářiče

Jak již samotný název napovídá, kombinované germicidní zářiče umožňují oba typy záření. Přepínat mezi přímým a nepřímým ozařováním je možno například pomocí dálkového ovládání. Díky tomu bude dezinfekce vzduchu proti virům maximálně účinná.

Ruční germicidní UVC zářič

Ruční germicidní zářiče slouží především k domácímu použití, neboť jsou určeny k dezinfekci malých ploch, jako jsou například mobilní zařízení, klávesnice PC, bankovky, šperky, kliky, WC prkénka, volanty, TV ovladače a spousta dalších.

Provedení

Germicidní zářiče jsou dostupné v různých provedeních, a proto je lze do daných prostor umístit vícero způsoby.

Přímé germicidní zářiče mohou být:

  • bez upevnění (pouze s přívodním kabelem),
  • v konzolovém provedení na stěnu či na strop,
  • v mobilním provedení na pevném či pojízdném stojanu.

Co se nepřímých a kombinovaných germicidních zářičů týče, nabízí se následující provedení:

  • stolní (horizontální či vertikální),
  • nástěnné na stěnu či na strop,
  • mobilní na pojízdném stojanu.

Jsou germicidní zářiče účinné?

Účinnost zářičů se odvíjí od několika faktorů, mezi něž mimo jiné řadíme tvar místnosti, umístění přístroje, možnost cirkulace a míchání ošetřovaného vzduchu, intenzitu záření, relativní vlhkost a expoziční čas.

Germicidní zářiče - účinnost

Avšak jak již bylo zmíněno výše, ničí až 99,99 % virů a bakterií nacházejících se na ozařovaných plochách v blízkosti přístroje, což o jeho účinnosti rozhodně vypovídá.

Za zmínku stojí také to, že UVC záření je účinné i na COVID-19, jak prokázala studie Inagaki z roku 2020. Rovněž pomocí něj lze sterilizovat respirátory, neboť jejich vystavením UVC záření nedochází ke znatelnému snížení jejich filtračních schopností. Respirátory je možno dezinfikovat opakovaně, nedoporučuje se však více než 10 až 20krát.

Veškerý obsah je majetkem Veacom s.r.o., jeho kopírování či jakékoliv jiné užití bez souhlasu, se nepřipouští.