Alkohol testery – jaké jsou a který si vybrat?

Alkohol testery – jaké jsou a který si vybrat?

Alkohol tester je přístroj, který během několika sekund prozradí, zda se v dechu kontrolované osoby vyskytuje zbytkový alkohol či nikoliv. Sloužit může jak k osobní spotřebě, kdy si testovaný jedinec není jistý, zda například může usednout za volant, případně na pracovištích k testování zaměstnanců. Alkohol testerů existuje na trhu celá řada, do jisté míry se však liší svými parametry a funkcemi. V následujících řádcích si povíme, na které z nich se při výběru alkohol testeru zaměřit.

Účel použití

Účel použití je jedním z kritérií, která určují, kterým parametrům je potřeba při výběru alkohol testeru věnovat vyšší pozornost. Má-li tester sloužit nejen pro osobní kontrolu, ale také k testování zaměstnanců, pravděpodobně bude vyžadována větší přesnost a vyšší rychlost měření.

Typy alkohol testerů

Alkohol testery jsou k dostání ve dvou podobách. Jedná se o testery s polovodičovým senzorem a testery s elektrochemickým senzorem.

Alkohol testery s polovodičovým senzorem

Alkohol testery s polovodičovým senzorem na první pohled zaujmou nižší pořizovací cenou, která si však mnohdy vybírá svou daň. Tyto přístroje využívají k měření žhavé čidlo, které se nejprve musí zahřát na požadovanou teplotu (300 °C). V důsledku toho jsou kladeny poměrně vysoké nároky na baterie, přičemž platí, že slabá baterie snižuje spolehlivost testeru. Také je třeba počítat s delší časovou prodlevou mezi spuštěním přístroje a připraveností měření. Další nevýhodou těchto testerů je, že měření ovlivňují i další látky obsažené v dechu, především pak látky pocházející z různých potravin, nápojů, cigaret, nebo třeba také ze zubní pasty.

Alkohol testery s polovodičovým senzorem se hodí především k občasnému a orientačnímu měření. Vzhledem k tomu, že se vyznačuje omezenou životností, vydrží zhruba 300-1000 měření.

Alkohol testery s elektrochemickým senzorem

Alkohol testery s elektrochemickým čidlem jsou modernějším a spolehlivějším řešením, které dokáže měřit s přesností až na 0,01 ‰. Fungují tak, že nasají přesný objem vzduchu kontrolovaný tlakovým senzorem, a není třeba foukat přímo na čidlo, čímž odpadá nutnost jeho zahřívání. Tím, že je senzor méně namáhán, vyznačují se testery s elektrochemickým čidlem delší životností (až 8 let). Elektrochemické čidlo reaguje pouze na alkohol, tudíž nedochází ke zkreslení výsledků, a je vhodný k častému používání. Nevýhodou tohoto typu testeru je vyšší pořizovací cena.

Přesnost měření

Přesnost měření udává maximální odchylku od skutečné hodnoty alkoholu v krvi. Zde stojí za zmínku, že v podstatě každé měření je pouze orientační; záleží však na tom, do jaké míry.

Tento parametr je určen hodnotou odchylky, přičemž platí, že čím je odchylka menší, tím je tester přesnější. Odchylka se udává v procentech a obvykle nabývá některé z následujících hodnot:

  • ±15 %  velmi nízká přesnost, která je typická pro polovodičové alkohol testery
  • ±10 % – nízká přesnost poukazující na orientační charakter naměřených hodnot
  • ±5 % – vysoká přesnost, kterou běžně najdeme u elektrochemických testerů
  • 0-5 % – výborná přesnost, kterou disponují pouze ty nejlepší elektrochemické testery

Rozsah měření

S výše uvedeným aspektem do jisté míry souvisí také rozsah měření, tzn. jaká je minimální hodnota zbytkového alkoholu, kterou je tester schopen zachytit. Obvykle se pohybuje v rozmezí 0-5 promile, ale je možné narazit i na takové modely, jejichž spodní limit začíná až na 0,2 promile, vlivem čehož nemusí přítomnost alkoholu vůbec registrovat. U kvalitnějších přístrojů se lze setkat s limitem, který začíná na hodnotě 0,00 či 0,000 promile.

Rychlost měření

Rychlost měření sestává hned z několika částí. Jednak je to doba, která uběhne od zapnutí přístroje do jeho použitelnosti, jednak doba, po kterou je nutné do zařízení vydechovat, a v neposlední řadě doba, po kterou dochází k vyhodnocení výsledku. Plánujete-li testování několika osob po sobě, pravděpodobně vás bude zajímat i doba regenerace, tzn. interval, po který se alkohol tester „připravuje“ na provedení dalšího testu. Konkrétní hodnoty se liší výrobce od výrobce, často jsou však uváděny v řádech sekund či několika málo minut.

Rozměry a hmotnost

V průměru alkohol testery měří kolem 10 cm na výšku, 5 cm na šířku a 2 cm na tloušťku. Existují ale i mnohem kompaktnější testery, které dokonce mohou disponovat závěsným kroužkem na klíče. Takovéto modely jsou však jednodušší a méně přesné.

Co se hmotnosti týče, u levnějších a jednodušších modelů se pohybuje okolo 100 gramů, ty kvalitnější mohou vážit i přes 200 gramů. Důležitost tohoto kritéria se odvíjí od toho, kde bude zařízení umístěno a jak bude využíváno.

Napájení

Alkohol testery jsou napájeny buď alkalickými bateriemi typu AA či AAA, nebo disponují vestavěnými akumulátory.

Výhodou baterií je především jejich snadná dostupnost a rychlost výměny, nevýhodou pak samotná nutnost dokupování náhradních baterií, případně pomalejší nabíjení těch dobíjecích.

Vestavěné akumulátory mají tu výhodu, že je k nabití přístroje není potřeba vyjímat. Některé modely lze dokonce dobíjet přímo z autozapalovače. Jejich nevýhoda tkví ve složitějším shánění náhradních akumulátorů, dostane-li se ten originální na pokraj životnosti, a u některých modelů výměna není ani možná.

Displej

Na trhu s alkohol testery se lze setkat se dvěma druhy displejů; těmi jsou LED displej s diodami a podsvícený LCD displej.

LED displej s diodami je vizuálně o něco výraznější, a proto se hodí i do nepříliš dobře osvětleného prostředí. Na druhou stranu se však vyznačuje vyšší energetickou spotřebou a omezenou funkčností, kdy displej neumožňuje zobrazení dalších údajů.

Podsvícený LCD displej umožňuje zobrazení nejen výsledku testu, ale také komplexnějších sdělení, jako jsou například menu či stav baterie.

Doplňkové funkce

Některé uživatele mohou zajímat také doplňkové funkce. Mezi ty nejčastější, které u alkohol testerů najdeme, patří následující:

  • automatické vypínání,
  • akustický a vizuální signál měření,
  • signalizace nutnosti kalibrace,
  • odhad střízlivosti,
  • paměť výsledků,
  • možnost propojení s PC či telefonem.

Vše se samozřejmě odvíjí od preferencí uživatele, a také toho, jakou částku je ochoten do přístroje investovat.